logo
title

Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cập nhật ngày: 21/09/2023
Ngày 11/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 667/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Triển khai Kế hoạch phải quyết liệt, chủ động, thực chất, chất lượng và đạt hiệu quả cao
 
Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 82 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2030; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của
 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Nghệ An đến 2030 tầm nhìn 2035.
 
Mặt khác, Kế hoạch được ban hành nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân để du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm với phương châm “Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Thủ tục thuận tiện, đơn giản – Giá cả cạnh tranh – Môi trường vệ sinh sạch, đẹp – Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Kế hoạch phải quyết liệt, chủ động, thực chất, chất lượng và đạt hiệu quả cao. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Cùng với đó, phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch.
 
Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
 
UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 82. Cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc cơ cấu lại thị trường khách du lịch: Khai thác hiệu quả thị trường nguồn khách quốc tế lớn, chú trọng thị trường có khả năng chi trả cao, nghỉ dưỡng dài ngày, phát triển phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Nghệ An có thế mạnh (du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch biển và nghỉ dưỡng…); thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khách du lịch nội địa, nội tỉnh tạo nền tảng cho tăng trưởng bứt phá trong ngắn hạn.
 
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội tại các điểm đến du lịch trọng điểm theo định hướng “Điểm đến du lịch xanh, sạch, đẹp,
văn minh, thân thiện”.
 
Chủ động tích cực tham gia có hiệu quả các hợp tác, liên kết liên địa phương, liên vùng thúc đẩy phát triển du lịch. Tổ chức điều tra thông tin khách du lịch và đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh.
 
Quản lý tốt hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
 
Mặt khác, tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Nghệ An. Cần tổ chức, quản lý tốt hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn cho khách du lịch tham gia giao thông sử dụng dịch vụ bổ trợ tại nhà ga, sân bay, bến cảng; mở các chặng bay mới trong nước và quốc tế.
 
Xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với du khách. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong xây dựng và phát triển du lịch vùng, địa phương.
 
Tiếp tục đề xuất hoàn thiện các chính sách, tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại cho khách du lịch quốc tế. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nhà đầu tư trong việc tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch uy tín, có thương hiệu đầu tư, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng hấp dẫn có lợi thế cạnh tranh.
 
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời đồng hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai lập quy hoạch chung xây dựng các Khu du lịch Quốc gia trên địa bàn tỉnh, trước mắt ưu tiên cho Khu du lịch quốc gia Kim Liên, Nam Đàn.
 
Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng, tu bổ, tôn tạo các di tích phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tham gia vào phát triển du lịch. Tăng cường huy động các nguồn vốn ODA để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch.
 
Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch
 
Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, thị hiếu của thị trường khách du lịch để xây dựng, đổi mới các sản phẩm du lịch và hình thức, nội dung xúc tiến, quảng bá phù hợp có trọng tâm, trọng điểm.
 
Phát triển, làm mới loại hình, dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo trên cơ sở tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa xứ Nghệ, tập trung vào các sản phẩm du lịch chủ đạo: Du lịch Văn hóa – Lịch sử; Du lịch biển và nghỉ dưỡng; Du lịch sinh thái, khám phá, thám hiểm; Du lịch cộng đồng, trải nghiệm; Du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo).
 
Làm mới các hoạt động và phát huy hiệu quả tại không gian tuyến phố đi bộ thành phố Vinh, phố ẩm thực (thành cổ Vinh), chợ đêm… Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
 
Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng các tua, tuyến du lịch liên kết đã xây dựng với các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh…
 
Tham gia và triển khai hiệu quả các chương trình, sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An tại các hội chợ du lịch quốc tế (VITM, ITE, các hội chợ du lịch tại nước ngoài…). Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lao động trong lĩnh vực du lịch.
 
Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và yêu cầu tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
Phan Quỳnh (tổng hợp)
Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An - nghean.gov.vn