logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao Su

Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 18/11/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1918/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao Su

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm