logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Quốc tế VIKO

Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 09/11/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1853/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Quốc tế VIKO

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm