logo
title

Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Cập nhật ngày: 01/11/2018
Địa chỉ: Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 3558 9437
Email: ttnn.xhnv@vnu.edu.vn
Website: www.ussh.vnu.edu.vn