logo
title
Điện Biên: Bỏ ngỏ tiềm năng du lịch nông nghiệp
Cập nhật ngày: 21/08/2023
Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch dựa trên việc khai thác và trải nghiệm các giá trị tổng hợp từ thành quả của ngành Nông nghiệp. Ðây là loại hình du lịch mới đang được nhiều tỉnh, ...