logo
title
Quảng Trị: Huyện Hướng Hoá phát huy thế mạnh du lịch cộng đồng
Cập nhật ngày: 20/12/2022
Huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và xã hội để phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng nhằm giải ...